Ciekawostki

Jeżeli poszukujesz ciekawych informacji na temat ekologii, ten dział jest właśnie dla ciebie:

 • butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, styropian po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach,
 • hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu dziennie, co stanowi zapotrzebowanie na tlen ponad 2500 ludzi,
 • według danych Najwyższej Izby Kontroli, 86% polskich zakładów nie ma urządzeń do redukcji zanieczyszczeń gazowych,
 • z nieszczelnego, lekko kapiącego kranu wycieka na dobę około 36 litrów wody, natomiast z nieszczelnej spłuczki toaletowej wycieka nawet 720 litrów na dobę,
 • do produkcji jednej tony papieru potrzeba ściąć średnio 15 drzew, z 1 tony makulatury można odzyskać nawet tonę papieru (zależne od gatunku makulatury),
 • jeżeli każdy z nas wyrzuci do kosza 1 słoik szklany dziennie to na składowiska trafi 2000 ton, odpadów szklanych,
 • w Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek,
 • kompostujemy tylko 2% odpadów komunalnych, a średnio 50% z nich nadaje się do kompostowania,
 • szklana butelka wprowadzona ponownie do obiegu zaoszczędza energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny,
 • według danych ONZ z 1988 roku 2/3 miast oddycha powietrzem zawierającym smog,
 • gdyby ustawić butelki plastikowe wyrzucone do śmieci w ciągu roku, jedna na drugą to osiągnęły by wysokość 28 mln km, czyli 73 krotną odległość księżyca od ziemi,
 • litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyszczeń milion litrów wody,
 • metan uwalniany ze składowisk jest bardziej szkodliwy dla środowiska niż taka sama ilość CO2,
 • codziennie każde duże miasto wysyła na składowiska 100 ciężarówek z odpadami,
 • około 2 mln ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów,
 • ilość nagromadzonych odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez ostatnie 20 lat, a ich powierzchnia podwoiła się,
 • 9 na 10 osób chętnie by poddawało odpady recyklingowi, gdyby nie wiązał się to z dodatkowymi kosztami,
 • około 16% ceny produktu to koszt opakowania, wytworzenie opakowania z odpadów ze zbiórki selektywnej, wymaga mniejszego użycia energii, co przekłada się na niższą cenę,
 • rocznie umiera na świecie około 49 milionów ludzi, 75% z nich następuje przedwcześnie na skutek zatrucia środowiska oraz niewłaściwego trybu życia,
 • rtęć z jednego termometru może zanieczyścić jezioro o powierzchni 4,5 ha,
 • światowa ilość drewna i papieru, która jest wyrzucana do kosza była by w stanie ogrzać 50 milionów domów przez 20 lat,
 • ziemia składa się w 2/3 z wody, ale świeża woda to tylko 0,001% ogólnej wody,
 • rocznie zatapia się w ocenie 9 mld ton odpadów,
 • u wybrzeży USA pływają odpady, które powierzchniowo zajmują tyle powierzchni co Polska,
 • płaszcze futrzane zazwyczaj są wykonane z futer zagrożonych wyginięciem zwierząt,
 • poddając jedną puszkę aluminiową recyklingowi zaoszczędzimy energię potrzebną do zasilenia telewizora przez 3 godziny,
 • duże banki udzieliły dużych pożyczek do krajów rozwijających się, a one aby teraz spłacić dług muszą wydobywać surowce naturalne,
 • nowoczesna kolej działająca na zasadzie lewitacji magnetycznej, wytwarza najmniejsze zanieczyszczenie ze wszystkich środków komunikacji zbiorowej,
 • dziennie 50 do 100 gatunków roślin i zwierząt wymiera na skutek działalności człowieka,
 • świat utracił już ponad połowę lasów tropikalnych na skutek działalności człowieka, największa powierzchnia lasów tropikalnych znajduje się w Brazylii,