Oferta

  • Gospodarstwa domowe
    Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami świadczy usługi bezpłatnego odbioru odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła, papieru i...
  • Małe Przedsiębiorstwa i Instytucje Oświatowo-Wychowawcze
    Dysponujemy zestawami pojemników, które przekazujemy do użytku instytucji w celu usprawnienia procesu selekcji odpadów. Dla...
  • Przedsiębiorstwa
    Oferujemy koncesjonowany odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających w przemyśle (pełny wykaz odbieranych przez nas...