Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami świadczy usługi bezpłatnego odbioru odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury z selektywnej zbiórki. Odbiory przeprowadzane są w sposób systematyczny raz w tygodniu.

Imię i Nazwisko

Miejscowość

Telefon

e-mail

Wiadomość

Zabezpieczenie AntySPAM

1+3=?