Małe Przedsiębiorstwa i Instytucje Oświatowo-Wychowawcze

Dysponujemy zestawami pojemników, które przekazujemy do użytku instytucji w celu usprawnienia procesu selekcji odpadów.
Dla małych przedsiębiorstw oraz instytucji oświatowo-wychowawczych oferujemy bezpłatny odbiór odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury z selektywnej zbiórki.
Dodatkowo prowadzimy bezpłatną edukację z zakresu ekologii dla dzieci i młodzieży, która ma na celu poprawienie ich świadomości o ochronie środowiska.

Nazwa instytucji

Osoba do kontaktu

Miejscowość

Telefon

e-mail

Wiadomość

Zabezpieczenie AntySPAM
13+2=?